Preventivna stomatologija

  • Poliranje zuba
  • Fluorisanje zuba
  • Zalivanje fisura
  • Pracenje smjene zuba u kontroli
tomanovic

Poliranje zuba

Metod uklanjanja mekih naslaga sa zuba, specijalnim aparatom AIR-FLOW, koji izbacuje prašak pod pritiskom vazduha i na taj način polira zube. Postoji i manuelni metod poliranja zuba pomoću Purodent paste.

Fluorisanje zuba

U "Stomatološkom centru Tomanović’’ se vrši sa specijalnim pastama, koje se nanose na zube. To je lokalna primena TOOTH MOUSSE, sa bio-razgrađujućim calcium-om i phosphat-om.

Zalivanje fisura

Radi se najviše kod mlađih pacijenata, na stalnim zubima, u vremenu smjene zuba. Koristi se svjetlosno–polimerizujući zalivač fisura i jamica na zubu (Fisural D).

Kontrolnim pregledima otkrivaju se promjene koje na vrijeme omogućuju bezbolan i lak tretman na zubu.