Oralna i mukogingivalna hirurgija

Oralno hiruški zahvati se primjenjuju kod:
  • Hroničnih periapikalnih infekcija, (granulomi,ciste)
  • Kod impaktiranih zuba, (zub koji nije izrastao)
  • Kod infekcija u usnoj duplji, (gangrenozni zubi, gangrenozni korenovi koji su zaostali, povrede mekog i koštanog tkiva i dr.);

Liječenje je konzervativno, hiruški i u kombinaciji.

Konzervativno liječenje je sa antibioticima, tetraciklinima i dr., (kapsule, ampule u vidu injekcija). Zajedno sa njima primjenjuju se i hladni oblozi.

Hiruško liječenje obuhvata: vađenje zuba, inciziju (spoljnu i unutrašnju) i resekciju korijena zuba. Kod zarastanja rane poslije vađenja zuba. Može biti rano i pozno zarastanje rane. U oba slučaja se primjenjuje hiruška obrada rane, gdje su ivice rane što bliže jedna drugoj, (može prirodno a može i šavom). Za normalno zarastanje potrebno je obezbjediti zdrav koagulum koji najbolje štiti ranu od povreda i infekcija. Mukogingivalne anomalije ne stvaraju normalnu sliku u ustima. Zato mogu da zadržavaju hranu u određenim dijelovima usne duplje, pa je oralna higijena nezadovoljavajuća. Takva situacija u ustima pogoduje nastanku infekcije gingive i razaranju potpornog aparata zuba.

Za otklanjanje ovakvih anomalija postoje hiruški zahvati:
  • Frenectomija, (otklanjanje visokog pripoja frenuloma)
  • Hiruška obrada produbljivanja vestibuluma, (predvorje usne duplje)
  • Apikalno pomjeranje mukoznog režnja
  • Lateralno pomjeranje režnja, (prekrivanje ogolićenog korjena zuba)
  • Transplatacija gingive, (SMAT)
  • Hirurška terapija parodontopatije vjestačkom kosti, prekrivanje ogolićenog korjena zuba/ALODERM, Gingivoplastika
  • Hirurško vađenje zuba uz primjenu zamjenika za kost i membrana (vođena regeneracija kosti). Olakšava naknadnu ugradnju implantata i protetskih nadoknada.

Olakšava naknadnu ugradnju implantata i protetskih nadoknada.

Stomatološki centar Tomanović’’ zajedno sa najstručnijim saradnicima iz ove oblasti stomatologije obavlja sve oralno hiruške usluge koje su bitne u našoj praksi.

tomanovic